ASTD Center

Kurz Advanced Nitrox Diver - Pokročilý potápěč s Nitroxem

Popis

Kurz Advanced Nitrox Diver je pokračovacím kurzem, který umožňuje získat další vědomosti a pod dohledem další praktické zkušenosti. Tento kurz rozvíjí dovednosti ve vodě s použitím dekompresní lahve s jinou směsí než je směs určená pro pobyt na dně. Kurz zahrnuje použití Nitrox směsí v rozmezí od 21% až do maximálně 40% kyslíku do maximální hodnoty parciálního tlaku kyslíku (PO2) 1,5 bar/ata = 150 kPa pro dýchací směs pro pobyt na dně (Bottom gas). Dále v rozmezí od 21% až do maximálně 50% kyslíku do maximální hodnoty PO2 1,6 bar/ata = 160 kPa pro dekompresní dýchací směs (Deco gas). Tento kurz kvalifikuje potápěče k ponorům do maximální hloubky 40 metrů. Kurz opravňuje potápěče k provádění dekompresních ponorů pouze v prostředí bez omezení výstupu jakoukoli překážkou – stropem.

Průběh kurzu

Teoretická příprava:

Teorie obsažená v učebnici či prezentacích Technical Nitrox Diver – Technický potápěč. Praktická část kurzu musí zahrnovat minimálně 120 minut času na dně (BT - Bottom Time) provedených během minimálně 4 ponorů ve volné vodě. Minimálně 2 ponory musí být do hloubky 30-40 metrů. Studenti se učí používat nitroxové směsi do maximální hodnoty 40% kyslíku s maximální hodnotou a PO2 1,5 bar/ata=150 kPa. Pro dekompresi je možno používat nitroxové směsi s maximální hodnotou 50% kyslíku a PO2 1,6 bar/ata=160 kPa. Minimálně dva ponory musí být plánovány a provedeny jako dekompresní. Zakončení kurzu závěrečnou ústní zkouškou či písemným testem.

Podmínky přijetí do kurzu

Kvalifikace ASTD Experienced Diver (ASTD ***) – Zkušený potápěč nebo ekvivalentní kvalifikace (PADI Master Scuba Diver, CMAS P ***, NAUI Advanced Diver 40m, IANTD Deep Diver apod.). Kvalifikace ASTD Nitrox Diver – Potápěč s Nitroxem nebo ekvivalentní kvalifikace (Nitrox Diver dle RSTC, CMAS Basic Nitrox Diver apod.). Minimální věková hranice je 18 let. Vyhovující zdravotní stav potvrzený lékařskou prohlídkou či lékařským dotazníkem. Minimálně 40 ponorů, z toho 10 ponorů do hloubek v rozmezí 30 až 40 metrů.

Nejbližší termíny kurzu

Aktuální termíny začátky kurzů najdete na našem facebooku.

Na kurz se můžete přihlásit prostřednictvím níže uvedeného formuláře, e-mailu [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|98|111|105|103|94|100|114|92|106|114|46|93|117], nebo nás kontaktujete telefonicky.

Rádi se s vámi domluvíme na termín, kterýl bude vyhovovat.

Cena kurzu 7 990 Kč

Cena pokrývá pouze teoretickou část. V případě ponorů si náklady na poplatky spojené s potápěním a  foukání NITROX, dopravu platí každý sám.

enriched-air-nitrox-diver
Kontaktujte nás
Loading...