ASTD Center

Kurz ED - Experienced Diver (Zkušený potápěč)

Popis

Kurz ED je pokračovacím kurzem, který umožňuje ASTD AOWD potápěči získat hlubší vědomosti a pod dohledem další praktické zkušenosti ve volné vodě. Tento kurz kvalifikuje potápěče k potápění se vzduchem do maximální hloubky 40 metrů ve volné vodě, což je maximální limit sportovního potápění.  Kurz opravňuje potápěče k provádění dekompresních ponorů pouze v prostředí bez omezení výstupu jakoukoli překážkou – stropem.

Průběh kurzu

Teoretická příprava:

Teorie obsažená v učebnici a prezentacích ED. Probíhá v učebně COOL DIVERS v Ostravě Třebovicích.

Praktická část:

4-5 ponorů ve volné vodě.

Lokality pro ponory dle výběru:

Ponory na lokalitách dle výběru: • Svobodné Heřmanice • Polsko • Chorvatsko - Sv. Marina

Certifikace

Kurz je ukončen závěrečnou ústní zkouškou, nebo písemným testem a vydáním mezinárodní certifikace s neomezenou platností, která Vám umožní potápění do maximálních hloubek 40 m po celém světě a využívání služeb potápěčských center.

Výstroj

Zapůjčení výstroje není v ceně kurzu, počítá se s použitím vlastní výstroje. Je vyžadována minimálně jedna lahev s dvouventilem se stlačeným vzduchem, 2 dýchací plicní automatiky – regulátory (konfigurovány jako primární a sekundární). Dále adekvátní BCD kompenzátor vztlaku. Je vyžadováno, aby primární regulátor byl vybaven hadicí připojenou k druhému stupni v minimální délce 150 – 210 cm (5 – 7 stop). Doporučená konfigurace je výstroj se 2 spojenými a propojenými lahvemi. Je doporučeno použití záložního zdroje vztlaku (suchý oblek apod.). Dekompresní bójka a cívka (spool).

Délka trvání kurzu

Kurz trvá v rozmezí 4-5 dnů. Lze ho rozdělit na víkendy nebo na jednotlivá odpoledne v pracovním týdnu. Intenzivní 5denní kurzy mohou probíhat také v Chorvatsku, třeba i jako součást Vaší dovolené.

Podmínky přijetí do kurzu

Kvalifikace ASTD Advanced Open Water Diver (ASTD **) – Pokročilý potápěč, nebo ekvivalentní kvalifikace (AOWD dle RSTC, potápěč CMAS P ** apod.).

Minimální věková hranice je 18 let. Vyhovující zdravotní stav potvrzený lékařskou prohlídkou či lékařským dotazníkem. Minimálně 30 ponorů, z toho 15 ponorů do hloubek v rozmezí 20 až 30 metrů.

Nejbližší termíny kurzu

Aktuální termíny začátky kurzů najdete na našem facebooku.

Na kurz se můžete přihlásit prostřednictvím níže uvedeného formuláře, e-mailu [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|98|111|105|103|94|100|114|92|106|114|46|93|117], nebo nás kontaktujete telefonicky.

 

Cena kurzu 11 500 Kč v ČR

Cena zahrnuje: teoretický a praktický výcvik ve volné vodě,  ASTD výuková skripta.

Cena nezahrnuje: certifikaci - vydání mezinárodně platné potápěčské karty ASTD ED Experienced Diver s Vaší fotkou v hodnotě 2 000 Kč. Foukání láhve a poplatky spojené s ponory na dané lokalitě.

Cena kurzu 13 500 Kč v zahraničí

Cena zahrnuje: teoretický a praktický výcvik ve volné vodě,  ASTD výuková skripta.

Cena nezahrnuje: certifikaci - vydání mezinárodně platné potápěčské karty ASTD ED Experienced Diver s Vaší fotkou v hodnotě 2 000 Kč. Foukání láhve a poplatky spojené s ponory na dané lokalitě.

Snímek obrazovky 2019-05-01 v 0.17.58
Kontaktujte nás
Loading...