ASTD Center

Kurz ED - Experienced Diver (Zkušený potápěč)

Popis

Kurz ED je pokračovacím kurzem, který umožňuje ASTD AOWD potápěči získat hlubší vědomosti a pod dohledem další praktické zkušenosti ve volné vodě. Tento kurz kvalifikuje potápěče k potápění se vzduchem do maximální hloubky 40 metrů ve volné vodě, což je maximální limit sportovního potápění.  Kurz opravňuje potápěče k provádění dekompresních ponorů pouze v prostředí bez omezení výstupu jakoukoli překážkou – stropem.

Průběh kurzu

Teoretická příprava:

Teorie obsažená v učebnici a prezentacích ED. Probíhá v učebně COOL DIVERS v Ostravě Třebovicích.

Praktická část:

4-5 ponorů ve volné vodě.

Lokality pro ponory dle výběru:

Ponory na lokalitách dle výběru: • Svobodné Heřmanice • Polsko • Chorvatsko - Sv. Marina

Certifikace

Kurz je ukončen závěrečnou ústní zkouškou, nebo písemným testem a vydáním mezinárodní certifikace s neomezenou platností, která Vám umožní potápění do maximálních hloubek 40 m po celém světě a využívání služeb potápěčských center.

Výstroj

Zapůjčení výstroje není v ceně kurzu, počítá se s použitím vlastní výstroje. Je vyžadována minimálně jedna lahev s dvouventilem se stlačeným vzduchem, 2 dýchací plicní automatiky – regulátory (konfigurovány jako primární a sekundární). Dále adekvátní BCD kompenzátor vztlaku. Je vyžadováno, aby primární regulátor byl vybaven hadicí připojenou k druhému stupni v minimální délce 150 – 210 cm (5 – 7 stop). Doporučená konfigurace je výstroj se 2 spojenými a propojenými lahvemi. Je doporučeno použití záložního zdroje vztlaku (suchý oblek apod.). Dekompresní bójka a cívka (spool).

Délka trvání kurzu

Kurz trvá v rozmezí 4-5 dnů. Lze ho rozdělit na víkendy nebo na jednotlivá odpoledne v pracovním týdnu. Intenzivní 5denní kurzy mohou probíhat také v Chorvatsku, třeba i jako součást Vaší dovolené.

Podmínky přijetí do kurzu

Kvalifikace ASTD Advanced Open Water Diver (ASTD **) – Pokročilý potápěč, nebo ekvivalentní kvalifikace (AOWD dle RSTC, potápěč CMAS P ** apod.).

Minimální věková hranice je 18 let. Vyhovující zdravotní stav potvrzený lékařskou prohlídkou či lékařským dotazníkem. Minimálně 30 ponorů, z toho 15 ponorů do hloubek v rozmezí 20 až 30 metrů.

Nejbližší termíny kurzu

21.9. 2020 16:30 - základna Cool Divers

Cena kurzu 7 000 Kč

Cena zahrnuje teoretický a praktický výcvik ve volné vodě (v Česku),  ASTD výuková skripta , certifikaci - vydání mezinárodně platné potápěčské karty ASTD ED Experienced Diver s Vaší fotkou. Cena kurzu nezahrnuje foukán lahve a poplatky spojené s ponory na dané lokalitě.

Snímek obrazovky 2019-05-01 v 0.17.58
Kontaktujte nás
Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím