ASTD Center

Kurz Ice diver – Potápění pod ledem

Popis

Kurz je určen pro výuku potápění pod ledem – tj. v prostředí se stropem nad hlavou, navíc v extrémních klimatických podmínkách. Kurz může být vyučován s použitím vzduchu i Nitroxu vzhledem k předchozí potápěčské kvalifikaci.

Průběh kurzu

Teoretická příprava:

Problematika potápění za nízkých teplot včetně zásad efektivní tepelné ochrany. Potápění v uzavřených prostorách s důrazem na potápění ve specifických podmínkách pod ledem. Plánování spotřeby adekvátní typu ponoru v prostorách se stropem nad hlavou – Rule of Thirds (Třetinové pravidlo). Výstroj a její konfigurace včetně specifické výstroje – bubínky se šňůrou, cívky, směrové šipky apod. Komunikace světelná, jednou rukou a hmatová v nulové viditelnosti. Technika pohybu v uzavřených prostorách. Psychologické aspekty a řešení krizových situací.

Praxe na suchu:

Manipulace s bubínkem/cívkou a vodící šňůrou. Nácvik hmatových signálů za nulové viditelnosti. Nácvik specifických signálů užívaných v technickém a jeskynním potápění se světly a jednou rukou. Návrat po vodící šňůře při nulové viditelnosti. Nácvik navigace za pomocí náměrových bodů a přístroje – kompas/buzola se stanovením kurzu návratu.

Praxe na otevřené volné vodě:

Zopakování všech cviků z kurzu AOWD. Předvedení řádného vyvážení pod vodou a kontroly vztlaku a trimu za pomocí BCD. Situace OOA (Out of air – potápěč bez vzduchu) – sdílení vzduchu s potápěčským partnerem a provedení kontrolovaného návratu podél vodící šňůry. Nácvik manipulace s Primary reelem – Primárním bubnem k bezpečnému spojení volné vody s fixní šňůrou – Permanent Line. Nácvik Frog kicku – žabího kopu jako základního kopu ploutvemi používaného v jeskynním a technickém potápění. Nácvik navigace pod vodou za pomocí náměrových bodů a přístroje – kompas/buzola se stanovením kurzu návratu.

Praxe v prostředí se stropem nad hlavou – pod ledem:

Zopakování všech předešlých cviků. Dbáme na vytvoření bezpečného vstupu do vody – ve tvaru trojúhelníka či čtverce, trénink bezpečného vstupu a výstupu z vody na led. Kontrola bezpečné tloušťky ledu u místa vstupu. Záložní – Bail out otvor pro nouzový výstup z vody, směrové linie na povrchu. Při spojení potápěčského týmu s návodčím dbáme na bezpečné uchycení návodčího lana na povrchu a nácvik signálů mezi návodčím a potápěči. Sledování fixní šňůry, práce v týmu. Vytvoření plánu ponoru a jeho realizace.

Výstroj

Výstroj má být vždy adekvátní podmínkám, ve kterých výcvik probíhá. Je kladen důraz na dobrou tepelnou izolaci, je doporučen suchý oblek. Je vyžadována minimálně jedna lahev s dvouventilem se stlačeným vzduchem, dýchací plicní automatiky – regulátory (konfigurovány jako primární a sekundární). Dále adekvátní BCD kompenzátor vztlaku. Je doporučeno, aby primární regulátor byl vybaven hadicí připojenou k druhému stupni v minimální délce 150 – 210 cm (5 – 7 stop). Minimum jsou dvě nezávislé svítilny, jedna primární a jedna záložní. Primární buben (Primary reel) a záložní bubínek/cívka (Safety reel/spool).

Podmínky přijetí do kurzu

Kvalifikace ASTD Advanced Open Water Diver (ASTD **) – Pokročilý potápěč nebo ekvivalentní kvalifikace (AOWD dle RSTC, potápěč CMAS P ** apod.). Minimální věková hranice je 15 let, u nezletilých je vyžadován souhlas rodiče či zákonného zástupce. Vyhovující zdravotní stav potvrzený lékařskou prohlídkou či lékařským dotazníkem. Minimálně 50 ponorů, z toho 15 ponorů do hloubek v rozmezí 20 až 30 metrů.

Cena kurzu 5 500 Kč

Cena zahrnuje teoretický a praktický výcvik ve volné vodě (v Česku),  ASTD výuková skripta , certifikaci - vydání mezinárodně platné potápěčské karty ASTD Ice diver s Vaší fotkou. Cena kurzu nezahrnuje foukán lahve a poplatky spojené s ponory na dané lokalitě.

ICE
Kontaktujte nás
Loading...