ASTD Center

Kurz Junior Diver - Potápěč začátečník

Popis

Kurz je určen pro všechny mladé zájemce o potápění se základní ABC výstrojí (maska a ploutve) a s dýchacím přístrojem s otevřeným okruhem.

Kurz kvalifikuje potápěče k potápění se vzduchem do maximální hloubky 10 metrů společně s potápěčem minimálně s kvalifikací AOWD, který je zároveň rodičem/zákonným zástupcem či jím pověřenou osobou. Kurz opravňuje mladé potápěče k provádění bez dekompresních ponorů pouze v prostředí bez omezení výstupu jakoukoli překážkou – stropem.  V doprovodu instruktora je možné pokračovat a rozvíjet další znalosti a dovednosti vedoucí ke zvýšení své další kvalifikace od završených 15 let věku.

Průběh kurzu

Teoretická příprava:

cca kolem 10h rozdělených na 3 – 4 dny. Probíhá v učebně COOL DIVERS v Ostravě Třebovicích.

Praktický výcvik:

V chráněném vodním prostoru bazénu - cca 6h rozdělených do dvou dnů na bazéně v Ostravě. Praxe na otevřené vodě – 5 ponorů rozdělených cca do 3 dnů, nejčastěji  v Chorvatsku, nebo na lomech v blízkém okolí a Polsku.

Certifikace

Kurz je ukončen závěrečnou ústní zkouškou, nebo písemným testem a vydáním mezinárodní certifikace s neomezenou platností, která Vám umožní potápění do hloubek 10 m po celém světě a využívání služeb potápěčských center.

Výstroj

Součástí kurzu je zapůjčení kompletní potápěčské výstroje.

Délka trvání kurzu

Kurz trvá min. 5 dnů. Lze ho rozdělit na víkendy nebo na jednotlivá odpoledne v pracovním týdnu. Intenzivní 5denní kurzy mohou probíhat také v Chorvatsku, třeba i jako součást Vaší dovolené.

Podmínky přijetí do kurzu

Min. věk 12 let a je vyžadován souhlas rodičů. Vyhovující zdravotní stav potvrzený lékařskou prohlídkou či lékařským dotazníkem. Schopnost uplavat 100 m libovolným stylem.

Nejbližší termíny kurzu

Aktuální termíny začátky kurzů najdete na našem facebooku.

Na kurz se můžete přihlásit prostřednictvím níže uvedeného formuláře, e-mailu [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|98|111|105|103|94|100|114|92|106|114|46|93|117], nebo nás kontaktujete telefonicky.

Rádi se s vámi domluvíme na termín, kterýl bude vyhovovat.

Cena kurzu 9 300 Kč včetně DPH

Cena zahrnuje: teoretický a praktický výcvik, bazén, ponory ve volné vodě (v Česku), foukání lahví, zapůjčení potápěčské výstroje mimo ABC, ASTD výuková skripta s dekompresními tabulkami.

Cena nezahrnuje: certifikaci - vydání mezinárodně platné potápěčské karty ASTD - Junior OWD s Vaší fotkou v hodnotě 2 000 Kč. Ponory v bazénu nad rámec kurzu. Příplatek za dokončení kurzu v zahraničí (cena na vyžádání).

Součástí je i menší občerstvení při teoretické výuce :).

1485 (1)
Kontaktujte nás
Loading...