ASTD Center

Kurz Rescue Diver - Potápěč záchranář

Popis

Kurz je určen k výuce záchrany tonoucího plavce, freedivera, potápěče, sebezáchrany a organizování záchranné akce včetně dalšího zajištění postiženého na povrchu.

Průběh kurzu

Teoretická příprava:

Teorie obsažená v učebnici a prezentacích Rescue Diver – Potápěč záchranář. 2. Praktická část kurzu musí zahrnovat záchranu tonoucího s tažením po hladině na vzdálenost minimálně 10 metrů, záchranu potápěče s ABC výstrojí a dále minimálně 4 ponory s předvedením cviků pomoc unavenému potápěči pod vodou a na hladině, potápěč v panice na hladině a v hloubce, záchrana potápěče v bezvědomí z hloubky a transport potápěče v bezvědomí na hladině. 3. Předvedení CPR – KPR (kardiopulmonální resuscitace) a podání kyslíku postiženému. 4. Předvedení organizace záchranné akce, zajištění postiženého na povrchu a zpracování krizového plánu. 5. Zakončení kurzu závěrečnou ústní zkouškou či písemným testem.

 

Praxe na otevřené volné vodě:

Hledání ztraceného potápěče. Určení polohy pohřešovaného potápěče (kdy a kde byl naposledy viděn) a provedení pátrání v tomto místě dle jednotlivých metod (kruh, mříž apod.)

2. Sebezáchrana. Předvedení šlapání vody a schopnost udržet se na hladině s pomocí improvizovaného prostředku. Řešení vlastní stresové krizové situace (STOP – THINK – BREATHE – ACT).

3. Záchrana tonoucího. Doplavání k tonoucímu figurantovi, vytažení na hladinu a tažení na hladině minimálně 10 metrů. Vytažení na břeh a předvedení KPR.

4. Záchrana potápěče s ABC výstrojí – freedivera. Asistence bezvědomému pod hladinou, vytažení na hladinu se zajištěním dýchacích cest a záchrana na hladině.

5. Pomoc druhému potápěči (buddymu). Pomoc unavenému potápěči pod vodou a na hladině pomocí tažení a tlačení. Pomoc dezorientovanému potápěči. Potápěč bez vzduchu – OOA situace v hloubce, kontrolovaný výstup se sdílením vzduchu. Potápěč v panice v hloubce a na hladině. Potápěč v bezvědomí v hloubce, vytažení na hladinu a efektivní transport. Odstraňování výstroje z potápěče a transport z vody.

6. Organizace záchranné akce. Nalezení ztraceného potápěče. Vytažení postiženého z vody, použití všech podpůrných záchranných prostředků. Vyrozumění profesionálních záchranných složek dle krizového plánu.

7. Zajištění potápěče po jakékoli nehodě na hladině. Orientační vyšetření postiženého, při zástavě základních životních funkcí zahájení KPR. Provedení základního neurologického vyšetření dle doporučení DAN, stabilizace postiženého a podání základních léčebných prostředků včetně kyslíku.

Certifikace

Kurz je ukončen splněním závěrečnoé praktické zkoušky a vydáním mezinárodní certifikace s neomezenou platností ASTD Rescue Diver - Potápěč záchranář

Výstroj

Zapůjčení výstroje není v ceně kurzu, počítá se s použitím vlastní výstroje. Je vyžadována minimálně jedna lahev s dvouventilem se stlačeným vzduchem, 2 dýchací plicní automatiky – regulátory (konfigurovány jako primární a sekundární). Dále adekvátní BCD kompenzátor vztlaku. Je vyžadováno, aby primární regulátor byl vybaven hadicí připojenou k druhému stupni v minimální délce 150 – 210 cm (5 – 7 stop). Doporučená konfigurace je výstroj se 2 spojenými a propojenými lahvemi. Je doporučeno použití záložního zdroje vztlaku (suchý oblek apod.). Dekompresní bójka a cívka (spool).

 

 

Podmínky přijetí do kurzu

1. Minimální věková hranice je 18 let. 

2. Kvalifikace ASTD Advanced Open Water Diver (ASTD **) – Pokročilý potápěč nebo ekvivalentní kvalifikace (AOWD dle RSTC, potápěč CMAS P ** apod.). 

3. Vyhovující zdravotní stav potvrzený lékařskou prohlídkou či lékařským dotazníkem. 

4. Platná aktivní zdravotnická certifikace SDP Scuba Diving Paramedic – Potápěčský zdravotník (ne starší tří let), či ekvivalent, zahrnující problematiku poskytování kyslíku, KPR a první pomoc. Kurz SDP Scuba Diving Paramedic – Potápěčský zdravotník může probíhat souběžně. 

5. Minimálně 30 ponorů. 

Cena kurzu 7 000 Kč

Cena zahrnuje teoretický a praktický výcvik ve volné vodě (v Česku),  ASTD výuková skripta , certifikaci - vydání mezinárodně platné potápěčské karty ASTD Rescue Diver s Vaší fotkou. Cena kurzu nezahrnuje foukán lahve a poplatky spojené s ponory na dané lokalitě.

Snímek obrazovky 2019-05-01 v 0.03.15
Kontaktujte nás
Loading...