ASTD Center

Kurz Wreck Diver – Vrakový potápěč bez penetrace

Popis

Kurz je určen pro výuku potápění na vracích bez penetrace do vraků. Slouží k pochopení základní problematiky vrakového potápění. Kurz může být vyučován s použitím vzduchu i Nitroxu vzhledem k předchozí potápěčské kvalifikaci.

Průběh kurzu

Teoretická příprava:

Plán ponoru a plánování spotřeby adekvátní typu vrakového ponoru – například Rock Bottom. Problematika sestupu volnou vodou podél sestupového lana. Obecná a specifická nebezpečí vrakového potápění – proudy, sítě, dráty, vlasce, ostré povrchy. Základy orientace při vrakovém potápění. Psychologické aspekty a řešení krizových situací.

Praxe na otevřené volné vodě:

Zopakování všech cviků z kurzu AOWD. Předvedení řádného vyvážení pod vodou a kontroly vztlaku a trimu za pomocí BCD. Situace OOA (Out of air – potápěč bez vzduchu) – sdílení vzduchu s potápěčským partnerem a provedení kontrolovaného výstupu podél sestupového lana. Praktický nácvik správného provádění dekompresních zastávek včetně dodržení výstupové rychlosti mezi zastávkami 3 m/min. Procvičení vypuštění dekompresní bójky a nácvik dekomprese na bójce. Nácvik manipulace s reelem - bubínkem k bezpečnému spojení se sestupovým lanem. Vytvoření plánu ponoru a jeho realizace.

Výstroj

Výstroj má být vždy adekvátní podmínkám, ve kterých výcvik probíhá. Jedna lahev se stlačeným vzduchem, dýchací plicní automatika – regulátor vybavený
záložním 2. stupněm a ukazatelem tlaku v lahvi (např. vodotěsným manometrem). Dále adekvátní BCD kompenzátor vztlaku. Je doporučeno, aby primární regulátor byl
vybaven hadicí připojenou k druhému stupni v minimální délce 150 – 210 cm (5 – 7 stop). Doporučený je primární buben (Primary reel) s vodící šňůrou pro spojení se
sestupovým lanem. Dekompresní bójka a cívka (spool), především pro signalizaci na hladině.

Podmínky přijetí do kurzu

Kvalifikace ASTD Advanced Open Water Diver (ASTD **) – Pokročilý potápěč nebo ekvivalentní kvalifikace (AOWD dle RSTC, potápěč CMAS P ** apod.). Minimální věková hranice je 15 let, u nezletilých je vyžadován souhlas rodiče či zákonného zástupce. Vyhovující zdravotní stav potvrzený lékařskou prohlídkou či lékařským dotazníkem. Minimálně 30 ponorů, z toho 15 ponorů do hloubek v rozmezí 20 až 30 metrů.

Termín kurzu:

Aktuální termíny začátky kurzů najdete na našem facebooku.

Na kurz se můžete přihlásit prostřednictvím níže uvedeného formuláře, e-mailu [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|98|111|105|103|94|100|114|92|106|114|46|93|117], nebo nás kontaktujete telefonicky.

Rádi se s vámi domluvíme na termín, kterýl bude vyhovovat.

Cena kurzu 5 000 Kč

Cena zahrnuje teoretický a praktický výcvik ve volné vodě (v Česku),  ASTD výuková skripta , certifikaci - vydání mezinárodně platné potápěčské karty ASTD Wreck Diver s Vaší fotkou. Cena kurzu nezahrnuje foukán lahve a poplatky spojené s ponory na dané lokalitě.

 

wrek
Kontaktujte nás
Loading...